I tillegg beholder vi vår plass i G19 1.div - som medfører at vi i sesongen 2023 kan tilby våre G19 spillere IK-B, G19 1.div, G19 2.div og G19 3.div.
 
I og med at dette medfører en endring i våre opprinnelige planer for G19 gruppen som helhet i 2023, trenger vi litt tid på oss til å eventuelt endre planene hvis vi må gjøre dette for å få kabalen til å gå opp.
 
Vi endrer ingenting på det som skjer i dag frem til ny informasjon blir sendt ut i starten av neste uke.