Medlemskontigenten er en årlig kontigent som er lovpålagt gjennom klubbens vedtekter og vedtas på klubbens årsmøte.

 

Verdikortet er en "forskuddsbetaling" av et gavekort som kan benyttes på Comet sport. Dette er en ordning vi har hatt i mange år og er vedtatt av klubbens årsmøte. Årsaken til denne ordningen er at det utgjør en del av sponsoravtalen med Umbro og Comet sport. Avtalen gir oss bl.a 30% rabatt på alle varer i butikken til Comet sport. I februar måned vil medlemmene motta dette verdikortet og det kan benyttes som man ønsker. Veldig ofte blir lagene enig om å kjøpe noe felles utstyr for verdikortene. Dette vedtas i tilfelle i et foreldremøte.

Fra februar vil aktivitesavgiften (treningsavgiften) sendes ut. Denne vil komme månedlig frem til november. 

Sliter du med å betale regningene til forfall, vennligst ta kontakt med oss så vi kan finne en ordning om betaling. Det finnes også flere støtteordninger som kan benyttes. Ta kontakt på kontakt@lorenskogif.no dersom du trenger hjelp.