Møte avholdes digitalt tirsdag 18. april 2023 klokken 18:00.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

3. Velge dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne protokoll sammen med hovedstyret.

4. Valg av styreleder

5. Valg av kontrollutvalg

Forslag til ny styreleder og kontrollutvalg vil bli presentert under møtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Dette gjelder:

  • Ordinære medlemmer
  • Støttemedlemmer
  • Medlemmer i Supporterklubben 1929
  • Æresmedlemmer

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8

P.g.a. møte gjennomføres digitalt vil vi ha påmelding til møtet og link til møtet sendes ut samme dag møtet avholdes (18. april). Påmelding gjøres her >>

Påmeldingsfrist er tirsdag 18. april kl 07:00

Velkommen