Juryen sin begrunelse er som følger:

Kandidaten til årets trenerforbilde er en trener vi alle kjenner. Noen klubber har fått æren å hatt han i sine rekker, men hele kretsen har nytt godt av hans kompetanse, sprudlende humør og sterke overføringskompetanse.

Kandidaten startet sin trenergjerning i Skedsmo FK der han bygde opp akademiet fra midten av 2000-tallet. Fra å starte med sine egne barn så ble han etter hvert trenerveileder, sportslig leder og ansvarlig for barnefotballen i klubben.

Han startet også opp fotballakademiet/idrettsakademiet hvor han tibød ekstra treninger til unge spillere i Skjetten, Skedsmo og LSK Kvinner i sin tid.

Han byttet fra Skedsmo til Skjetten og fikk da ansvaret for Skolefritidsordningen der han i tillegg jobbet han rundt juniorlaget.

I 2015 ble Lørenskog ble hans neste klubb. Han fikk ansvar for akademiet og har bygd dette opp til å bli et meget godt fungerende akademi med gode utviklingsmuligheter for spillere og trenere.

Kandidaten har trent mange spillere og trenere gjennom utallige akademitreninger, men også gjennom trenerekursene arrangert i klubben og i samarbeid med kretsen har kandidaten fått utviklet mange gode trenere.

I praksis har kandidaten trent lag i alle årganger i Lørenskog og når han nå er hovedtrener for klubbens a lag, så har han fulgt de lokale spillerne fra første spark på ballen til nå. Han har hvert år hatt ansvar for et eget lag.

Kandidaten er kunnskapsrik og har naturligvis sittet i sportslig utvalg. Kandidaten har en god relasjonskompetanse ut mot spillere, trenere og foreldre. Han har derfor påvirket og dyrket frem mange spennende spillere og trenere.

Han sier aldri nei og bistår gjerne med et glim i øyet.

Naturligvis så har kandidaten også vært en betydelig ressurs i kretsen. Som kretslags -og sone trener, kursleder, trenerveileder, sparringspartner og ikke minst på fagsamlinger så har hele kretsen nytt godt av hans ressurser.

Kandidaten har også i en periode bidratt til at mange i kretsen i å få et innblikk i Ajax og ikke minst Johan Cruyffs metodikk og filosofi gjennom sine arrangementer.

Vi gratulere Knut Erik med en fortjent pris.