Lørenskog IF Samfunn sitt hovedprosjekt er etableringen av et gatelag for rusmiddelavhengige, mennesker med psykiske utfordringer og andre som sliter på samfunnets sidelinje.

Lørenskog IF´s Gatelag «Aces High» er et rusfritt treningstilbud som også skal være en arena for sosial
utvikling, mangfold og inkludering. Gatelaget skal delta i seriespill og turneringer, og det skal arrangeres
turer og sosiale sammenkomster for å skape et godt miljø.
Gatelaget skal skape rutiner som bidrar til å holde spillere borte fra rus og gi muligheter for videre
personlig utvikling, samtidig som deltakerne får muligheten til å holde seg i god fysisk form. Etter endt
treningsøkt er det mulighet for en dusj, vask av tøy og et godt måltid.
I utviklingen og forlengelsen av Gatelaget har Lørenskog IF ambisjoner om å kunne tilby kompetanseheving
og jobbtrening i samarbeid med relevante kommunale instanser til spillerne på Gatelaget.

Andre prosjekter Lørenskog IF Samfunn jobber med er:

  • Street team - gatelagsfotball for ungdom
  • Arbeidstrening i samarbeid med NAV
  • Fotballaktiviteter for flykninger
  • Gåfotball
  • Sammen for Rom