Alle spillere er forsikret så lenge medlemskontingentene er betalt.

Grunnforsikringen gjelder alle, men klubben anbefaler utvidet forsikring på spilleren. Dette må tegnes og betales av den enkelte.

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring gjennom Norges Fotballforbund og det er et krav i forhold til forsikringsavtaleloven at alle skal ha betalt medlemskontigent.