Vår visjon

Fotballglede og læring for livet
Les mer

Årshjul klubben

Her ser du klubbens årshjul
Les mer

Trenerveileder/Trenerutvikler

I Lørenskog IF har vi trenerveiledere, eller trenerutvikler som det heter hos oss.
Les mer

Roller i laget

I et lag er det mange oppgaver i tillegg til å være trener. Aktivitetsnivået og interesse hos laget/foresatte avgjør hvilket nivå mann vil legge seg på. Noen roller må alle lag ha, mens andre er anbefalte. Her kommer en oversikt over roller som kan være på et lag og hvilke oppgaver disse kan utføre.
Les mer

Rollebeskrivelser

Oversikt over noen av rollene i klubben med ansvar
Les mer

Rekrutteringsplan

Lørenskog IF har en rekrutteringsplan for potensielle spillere. Naturlig områder å rekruttere fra for Lørenskog IF vil være innenfor kommunen og spesielt skolene i området:
Les mer

Organisasjonskart

Klubbens organisasjonskart
Les mer

Oppstartsansvarlig

Les mer

Lagleders oppgaver

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.
Les mer

SLETTES

Les mer

Klubbens verdigrunnlag

Lørenskog IF er en Fair Play klubb og skal jobbe med de verdier dette innebærer. I tillegg har Lørenskog IF valgt tre verdier vi ønsker skal kjennetegne vår klubb.
Les mer

Klubbens vedtekter

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG IDRETTSFORENING Vedtatt av Årsmøte 5. desember 1996 og godkjent av idrettsstyret 24. september 1997. Sist revidert på årsmøte 16. mars 2016.
Les mer

SLETTES

Les mer

FIKS ansvarlig

Det er klubbkoordinator i Lørenskog IF som er FIKS-ansvarlig, i tillegg har medlemsmanager i LIF tilgang som klubbadministrator. Minst en trener/lagleder skal ha tilgang til FIKS for administrering tilknyttet sitt lag.
Les mer

Årgangsansvarlig

Les mer