Varsel om uønskede hendelser

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle.
Les mer

Lørenskog IF`s reisepolicy

Lørenskog IF skal bidra til at de aktiviteter klubben driver med, skal oppleves som sikre for alle medlemmer og deres foresatte. Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter, og når klubben er ute på reiser.
Les mer

Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Lørenskog IF sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb.
Les mer

Kvalitetsklubb

NFF sitt kvalitetsklubbprosjekt er et system som er retningsgivende for utviklingsarbeid i fotballklubbene i Norge.  Prosjektet har introdusert kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubbene som blir sertifisert.
Les mer

Kosthold og ernæring

Et sunt kosthold og ernæring er et viktig fundament for god sportslig utvikling. Lørenskog IF har høsten 2015 samarbeidet med organisasjonen Sunn Jenteidrett, som har holdt foredraget “Spis smart” for våre jentespillere i alderen 13-19 år.
Les mer

Etiske retningslinjer for omgang med mindreårige

Redd Barna er en organisasjon som arbeider for å virkeliggjøre barns rettigheter og forsvare barns interesser i Norge og internasjonalt. Ivaretagelse av barn og barns beste er alltid vår første prioritet. Sammen med Redd Barna har Lørenskog IF blitt enige om følgende retningslinjer:
Les mer