Flytte/omberamme kamp

Når det gjelder flytting av kamper så gjør det enkelte lag dette selv. Det må avtales med motstanderen om nytt tidspunkt. Glem ikke å gi beskjed til dommeren.
Les mer

Medlemskort

Lørenskog IF har et eget medlemskort som må benyttes for å komme inn på e-sportssenteret og hvis du ønsker benytte deg av klubbens medlemsfordeler som å handle på Comet, rabatt på Liv & Røre eller lignede.
Les mer

Rutiner ved hjemmekamper

Ved alle kamper som spilles på Rolvsrud stadion og Hammer skal hjemmelaget sørge for egen kampvert og utsendelse av “Velkommen til kamp” infomasjon. Kamper kan ikke settes i gang ført dette og kampvert er på plass. Det er lagenes lagleder som har ansvar for at rutinen følges. Lagleder kan delegere oppgavene i rutinen til andre på laget.
Les mer

Rutiner innmelding av nye medlemmer

Alle som ønsker å bli medlem i klubben skal melde seg inn via eget skjema som finnes på klubbens hjemmesider. Dette skal gjøres uansett alder og hvilket lag man skal spille på. Spillere som ikke har gjort dette kan ikke trene eller spille for Lørenskog IF.
Les mer

Rutine utmelding av medlemmer

Det er viktig at alle følger riktig prosedyre ved utmelding av klubben. Gjøres ikke dette riktig kan konsekvensen være at riktige personer i klubben ikke får informasjon og medlemmet fremdeles er registrert og får b.l.a medlemskontigent.
Les mer

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer

Lagsponsor

Alle lagsponsorer SKAL godkjennes av klubben.
Les mer

Kommunikasjonsplan

Klubbens kommunikasjon skal gjøre det forutsigbart og m0tiverende å bli og være spiller, trener, lagleder, forelder og samarbeidspartner med Lørenskog IF.
Les mer

Interne lagbytter

Det enkelte lag har ikke anledning til å operere med lokal venteliste for nye spillere. Nye spillere skal henvises til klubbens hjemmeside for registrering og følges opp av LIF sin medlemskoordinator som plasserer spilleren på lag. I LIF barnefotball skal nye lag bestå av minimum to skolekretser.
Les mer

Fra barnefotball til ungdomsfotball

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball begynner det året man fyller 12. I LIF vil man dele spillere inn i to nye grupper for gutter hvor man videre deler opp i lag og treningsgrupper. I tillegg viderefører man spillergruppen for jenter.
Les mer

Beredskapsplan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep mot barn

Målet med denne beredskapsplanen er å bidra til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn som er tilknyttet Lørenskog IF.
Les mer