Verdikort

Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.
Les mer

Økonomistyring

God økonomistyring gir trygghet for Lørenskog Idrettsforening og dens tillitsvalgte. Mange frivillige er usikre på hvilke lover som gjelder, og hvilke rutiner Lørenskog Idrettsforening har.
Les mer

Støtte til kontigenter og avgifter

Det er mange måter man kan få støtte til kontigenter og avgifter. Felles for de alle er at de foresatte må involveres på et eller annet nivå, men klubben og/eller lagene kan også søke på vegne av spillerne.
Les mer

Ragn Sells Spillerfond

Alle medlemmer eller evt. utenforstående som ønsker medlemskap i Lørenskog IF kan søke støtte av fondet.
Les mer

Priser kontigenter og avgifter

Alle kontigenter og avgifter vedtas på klubbens årlige generalforsamling. Her er en oversikt over våre priser.
Les mer

Lagkasser

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Som påpekt av revisor innebærer det at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i en klubb må inngå i totalregnskapet.
Les mer

Fakturaadresse

Klubbens fakturaadresse
Les mer

Bestilling/endring av lagkonto/lagkasse

Alle lag må opprette egen konto i ( lagkasse ) som lagene disponerer. Det er Lørenskog IF som står som eier av kontoene og gir tilganger til disponenter på laget. Alle lag må også ta vare på alle bilag/kvitteringer som omhandler laget.
Les mer

Bankkontonummer

Her er en oversikt over kontonummer som benyttes i klubben.
Les mer

Kilometergodtgjørelse og utlegg

Her følger rutine for registrering av kilometergodtgjørelse (Kjøreliste/reiseregning) og tilbakebetaling av utlegg i Lørenskog IF.
Les mer