Fotballglede og læring for livet

En sportsplan legger grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et trygt og demokratisk klubbmiljø. Det er ikke en tilfeldig sterk trener på småguttelaget som skal bestemme retningen. Retningen bestemmer vi sammen, og sammen velger vi klubbens ledere som har ansvaret for at sportsplanen blir fulgt opp av alle. Vi blir lederstyrte, ikke trenerstyrte. Vi gjør «klubben til sjef».

Lojalitet til sportsplanen er et krav vi må stille til alle trenere og ledere i Lørenskog IF. Ved å følge våre retningslinjer kan vi skape «en rød tråd» i vårt arbeid med unge spillere. Innholdet må derfor være kjent, riktig forstått og forankret i klubben.