Lørenskog IF arrangerer flere turneringer i løpet av året:

I tillegg arrangerer de fleste klubber i Norge en eller flere turneringer gjennom året. En oversikt over alle turneringer og cuper som er godkjent av NFF finner du her: https://www.fotball.no/finn-klubbturneringer/

Ønsker laget ditt delta på turnering i utlandet?

Lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper, eller turneringer utenfor Norden må autoriseres før avreise fra Norge.

Denne informasjonen gjelder lag fra 13 år og eldre. Fram til da skal NIFs Barneidrettsbestemmelser etterleves. Det betyr at først det året spilleren fyller 13 år, kan spilleren delta i konkurranser utenfor Norden. 

Retningslinjer autorisasjon fra 13 år

Kamper i Norden
Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden og Nordkalotten.
For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge.

Kamper utenfor Norden
For kamper utenfor Norden må norske lag få autorisasjon for deltagelse (FIFA- regulering). For breddelag (seniorklassene 4. og lavere divisjoner menn, 2. og lavere divisjoner kvinner samt aldersbestemte klasser) er det fotballkretsene som utsteder autorisasjoner.

Vi kan kun gi autorisasjon til lag fra NFFs medlemsklubber eller utviklingslag i regi av krets.
(Til info: Lag utenfor Norden trenger autorisasjon fra sitt nasjonale forbund eller tilknyttet underliggende organisasjonsledd for å delta i konkurranser i Norge. Utenlandske lag må følge NIFs Barneidrettsbestemmelser)

Administrasjonen i klubben sender søknad på vegne av lag søm ønsker å delta på turneringer uten for norden. Søknaden m,på inneholde:

  • Hvilken turnering det skal deltas i (navn, sted og land) (ev hvilke kamper)
  • Dato for turneringen (fra/til)
  • Hvilken aldersklasse søknaden gjelder

Merk at dersom dere reiser utenfor Norden kan dere nektes deltagelse i en turnering dersom en slik autorisasjon ikke forefinnes. Denne fremlegges ved ankomst turnering i utlandet.